Emlak Gündemi Haberleri – Şehir Emlak

Ödenmemiş Aidatlar Nasıl Tahsil Edilir?

Ödenmemiş Aidatlar Nasıl Tahsil Edilir?

Apartman ortak alanların bakım ve onarımları, görevlilerin maaş ödemeleri için aidat toplanıyor. Kat malikleri aidat ödemek zorundadır. Peki ödenmeyen biriken aidatlar nasıl tahsil edilir?

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat malikleri ve kriacılar aidat ödemekle mükelleftir:

Madde 20: Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma (tüm kat maliklerinin oy birligi ile) olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.

Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık, yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan, kişinin, kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

Ödemekle mükellef olan ancak aidatı ödemeyen kimselere, borcun ödenmesi için ilk olarak ihtarname çekiliyor. İhtarnameyi alan ev sahibinin aidat borcunu faiziyle birlikte ödemesi gerekiyor. 

Bunun yanı sıra apartman yönetimi, ilgili kat malikine Sulh Hukuk Mahkemesinde dava da açabiliyor.

ÖNEMLİ  Site aidatları 10 bin lirayı geçti: İşte maliyeti düşürmenin yolları!

Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlü oluyor.

Aidatta Zamanaşımı

Apartman aidatı zamanaşımı süresi 5 yıldır. Geriye dönük 5 yıllık aidat borçları tahsil edilebiliyor. Ancak 5 yılın geçmesi ile önceki borçlar tahsil edilemiyor.

Mahkeme Kararı

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: 

Dava, 2000 yılı Ocak ayından 2008 yılı Haziran ayına kadar olan dönemde davalı tarafça ödenmeyen genel gider avanslarının tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkin olup mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden dava konusu anataşınmazda kat mülkiyeti kurulu olduğu ve davalının davaya konu edilen dönemde bir ödemede bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair itirazları yerinde değildir. 

Ancak; 

1-Borçlar Yasasının 126/1. madde ve bendine göre belirli zamanlarda ödenmesi gereken aidat davalar 5 zamanaşımına tabidir. Davalının bu husustaki itirazı alınarak tutarının hesaplanması gerektiğinin düşünülmemesi, 

2-Kat malikleri kurulunca genel gider ilgili herhangi bir kararın alınmadığı kadar olan dönem için anataşınmazın gerçekleşmiş giderlerinden davalı kat malikinin payına düşen hesaplanması, sonraki dönem için kararlaştırılan avans miktarlarına göre borcun ve bunların gerektiğinin dikkate alınmaması, 

Doğru görülmemiştir. 

Bu itibarla açıklanan esaslar tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene , 22.02.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ