Emlak Gündemi Haberleri – Şehir Emlak

Gurbetçiye Satılan Konuttan KDV İadesi

Gurbetçiye Satılan Konuttan KDV İadesi

Yabancıya veya Gurbetçiye satılan konut ve iş yerinden alınan KDV tutarları iade ediliyor. Müteahhitler ödedikleri KDV tutarını geri alabiliyor.

1 Nisan 2017 tarihinde yürürlüğe giren yasa ile stokların eritilmesi, inşaat sektörüne teşvik amacıyla çıkarılan yasaya göre yabancıya satılan; konut, dükkân, ofis, büro, rezidans, apart daire, devre mülk ve benzeri olarak tanımlanan konut veya iş yerleri için kat irtifakı kurulabilen ve yapı ruhsatı alınanlar için katma değer vergisi alınmayacak. Müteahhitlerce inşaat aşamasında ödenen katma değer vergileri de geri alınabilecek.

KDV istinasından yararlanmak için konut veya iş yerinin yapı ruhsatının olması ve kullanımına hazır halde alıcılara teslim edilmesi şartı bulunuyor.

KDV İstisnasından 1 Nisan 2017 tarihinden önceki satışlar yararlanamaz ve bu satışlar için KDV iadesi yapılmaz. İstisna konut veya iş yerini inşa eden mükellefin yapacağı ilk teslimde uygulanır. Daha sonra alıcı tarafından satıldığında ilk kez alımda uygulanan istisna uygulanmaz yani KDV tutarı alınır.

YASADAN YARARLANMA KOŞULLARI:

a) Türkiye’ye yerleşmemiş yabancı uyruklu kişiler,

b) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daîmi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlar,

c) Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları bu yasadan yararlanabilir.

Ancak Türk yurttaşlarının;

  • Çalışma veya oturma iznini, teslimin yapılacağı tarihten en az altı ay önce almış olması,
  • Çalışma veya oturma izninin alındığı tarih ile teslimin yapılacağı tarih arasında en az altı ay yurt dışında bulunması, şartlarının birlikte sağlaması gerekmektedir.
  • Ayrıca; İstisna kapsamında konut veya iş yeri tesliminde bulunacak satıcı mükellefler yani müteahhitler; istisna uygulaması için aşağıdaki hususlara dikkat edeceklerdir:

d) Yukarıda yer verilen şartları sağlayan ikamet ettiği ülke resmi makamlarından alınmış ikamet tezkeresi, veya bu mahiyette bir belge veya ilgili ülke resmi makamlarından alınmış çalışma izninin bulunduğunu,

e) Çalışma veya oturma izninin alındığı tarihten itibaren en az altı ay yurt dışında bulunduğunu, Gösteren ilgili ülkede bulunan Türk elçilik veya konsoloslukları tarafından verilen belgeyi konut veya iş yeri tesliminden önce alıcıdan almalıdır. 

Ancak, resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları bu istisnadan yararlanamayacaklardır. Bu istisnadan yararlanma şartlarını taşıyan alıcıların, istisna kapsamında birden fazla konut veya iş yeri alması mümkündür.

KONUT VEYA İŞ YERİ TESLİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖNEMLİ  Kiracı ve Ev Sahiplerinin Hakları 2020

KDV iadesi için konut veya iş yeri satışında dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor; bedelin en az yüzde 50’sinin faturanın düzenlendiği tarihten önce, kalan kısmının da en geç bir yıl içerisinde alıcı tarafından döviz olarak Türkiye’ye getirilerek satıcıya ödenmesi gerekiyor. Bedelin tamamı satıcıya ödendikten sonra KDV iadesi yapılır.

Yurt dışında bulunan dövizin, Türkiye’deki bir bankaya transfer edilmesi ve yapılan transferin işlemine ait banka dekontu ile kanıtlanması gerekir. Ödeme yurt dışı kaynaklı kredi kartı ile de yapılabilir bu durumda da aynı şekilde işleme ait dekontun sunulması zorunludur. Eğer ödeme nakit döviz ile yapılacaksa bu durumda paranın yurt dışından ülkeye giriş yaptığını gösterir gümrük idaresinden alınmış belge sunulmalıdır.

Aynı durum satıcı içinde geçerlidir, paranın ister tarnsfer ister nakit yoluyla satıcıya geçtiğini gösterir belge sunulması yeterli olacaktır. Bu durumda alıcıdan belge istenmez.

6824 sayılı Kanunun Resmî Gazete’de yayımlandığı 8 Mart 2017 tarihinden önce getirilen dövizler, bu istisna kapsamında Türkiye’ye getirilen döviz olarak değerlendirilmez. Ancak, belirli konut veya iş yeri almak amacıyla bu tarihten önce getirilen ve satıcıya ödenen dövizler, kanıtlamak şartıyla istisna kapsamında teslime konu edilen konut veya iş yerlerine ilişkin Türkiye’ye getirilen döviz olarak kabul edilir.

DAHA SONRASI İÇİN KONUT VEYA İŞ YERİNİN SATIŞI

KDV iadesinin yapılabilmesi için satıştan önce tapuda işlem tesis edilmiş olması gerekir. KDV istisnası kapsamında satış yapanlar, konut veya iş yeri satışının 3065 sayılı Kanunun (13/i) maddesi kapsamında KDV’den istisna olarak yapıldığını tapu müdürlüklerine bildirmeleri ve bu durumu tapu siciline tescil ettirmeleri gerekiyor.

Alıcının bir yıl içerisinde almış olduğu konut ya da iş yerini elden çıkarmak istemesi durumunda,  tahsil edilmeyen verginin 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereğince tecil faizi uygulanmak suretiyle satıştan önce konut veya iş yerinin bağlı bulunduğu bölgedeki vergi dairesine ödenmesi gerekir. Satış işlemi ancak ödenmeyen vergi ödendikten ve bu durumu gösterir makbuz tapuya ibraz edildikten sonra gerçekleşir. Bir yıl geçtikten sonra yapılan satışlarda vergi ödemesi yapılamaz.

ÖNEMLİ  ABD'de konut satışları 2 yılın en düşük düzeyinde

USULÜNE UYUN OLMAYAN SATIŞLARDA

Kanunun maddesinde öngörülen şartları taşımadığı halde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi halinde, zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı da sorumlu tutulur.

Aynı durum Konut veya iş yerine ilişkin bedelin en az yüzde 50’sinin satışa ilişkin faturanın düzenlendiği tarihten önce, kalan kısmının da en geç bir yıl içerisinde alıcı tarafından döviz olarak Türkiye’ye getirilerek satıcıya ödenmemesi halinde zamanında tahsil edilmemesi halinde geçerlidir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ