Emlak Gündemi Haberleri – Şehir Emlak

Boş Ev ve İş Yeri için Aidat Ödenir mi?

Boş Ev ve İş Yeri için Aidat Ödenir mi?

Evinizde kiracı yoksa ve sizde oturmuyorsanız yani boşsa; bu ev için aidat ödenir mi sorusu çok merak ediliyor. Aynı şekilde boş dükkanlar için de aidat ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor. 

Apartmanlarda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanıyor.

Kat Mülkiyeti Kanunun 20.maddesi şu şekilde;

  III- ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA :

    Madde 20 – (Değişik fıkra: 13/04/1983 – 2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

    a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

    b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, (Ek ibare: 14/11/2007-5711 S.K./9.mad.) güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;

    Katılmakla yükümlüdür.

    c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

 (Değişik fıkra: 13/04/1983 – 2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık, (Değişik ibare: 14/11/2007-5711 S.K./9.mad.) yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan, kişinin, kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

ÖNEMLİ  İlan sitelerinde kapora vurgunu

Yani açık bir şekilde kanun kullanılsın ya da kullanılmasın kat malikleri ödemeden kaçınamazlar demektedir.

Aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça sözünü açarsak buda yönetim planı hükümlerini içerir yasa yönetim planını tüm kat maliklerinin ortak sözleşmesi olarak kabul eder ve sürekli olarak yönetim planına atıfta bulunur ayrıca yönetim planı daha sonradan bağımsız bölümü satın alan yada kullanan herkesi bağlayıcıdır.

Bu yönetim planı Tapu Müdürlüğünde kat İrtifakları kurulurken imzalanır ve Tapu Müdürlüğünden ücreti karşılığında temin edilebilir.

Tüm bina yöneticilerinin Yönetim planının bir kopyasını Tapu Müdürlüğünden alıp yönetim şeklini bu plana göre düzenlemesi yasal zorunluluktur. Dükkânlarla ilgili maddelerde yönetim planında yazılıdır.

Dükkânlarda Ana yapının bağımsız birer bölümleridir dolayısıyla Ana yapının bakım, onarım, tadilat, yönetici ücreti ve diğer giderlere de arsa payları oranında katılmaları gerekir.   

Bazı binalarda zemin kat daire ve dükkanlarından asansörü kullanmadıkları için aidat almama yada yarısını alma gibi bir uygulama yapılmaktadır.

Buda yönetim planında gösterilmiştir bu husus genelde yönetim planında şu şekilde yazılmıştır; “Zemin kat daireler ve dükkanlar asansörün bakım ve işletme giderlerine katılmazlar”  şeklindedir.

Yani diğer tüm ödemelere her bağımsız bölüm sahibinin iştirak etmesi gereklidir. Yani asansörün aylık bakım ücreti ve işletmesinde kullanılan elektrik faturasından muaf tutmaktadır.

Maddenin b fıkrasını açarsak: bu fıkrada bazı ödemelerin arsa payları oranında katılırlar  denilmiştir. Buda Her bağımsız bölümün arsa paylarının aynı olmamasından kaynaklanmaktadır.

Arsa payı zemin kat daireleri ile dükkânlarda eşit değildir ve genellikle kullanılan metrekare alana göre bölünmüşlerdir. Yani aynı katta olup birbirinden farklı arsa payına sahip dairelerde mevcuttur.

Bu sebepten ötürü bazı ödemeler arsa payları oranında yapılmaktadır bunun sebebi hakkaniyet kurallarına uyulmak istenmesindendir. 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ