Emlak Gündemi Haberleri – Şehir Emlak

Kiracı Evi Göstermezse Ne Yapılır?

Kiracı Evi Göstermezse Ne Yapılır?

Gayrimenkul sahibi evinde dilediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir ve evini istediği zaman satabilir. Bunun için herhangi bir kimseden (kiracıdan) izin almak zorunda değildir. Eğer satılığa çıkarılan evi kiracınız alıcıya göstermiyorsa ne yapılabilir?

Evi alıcıya göstermeyen kiracının meskenine zorla girilemeyeceği göre mahkemeye başvurarak tedbir talep etmek gerekir.

Bunun için de sulh hukuk mahkemesine başvuruyorsunuz ve bu durumu izah ediyorsunuz. Evin taliplere gösterilmesi için belli gün ve saat tayini talep ediyorsunuz. 

Mahkeme durumu inceliyor, belli bir süre için, haftanın belli gün ve saatinde evi taliplere gezdirme konusunda tedbir kararı veriyor. 

Siz de bu karar doğrultusunda o süre içinde örneğin üç ay süre ile cumartesi günleri saat 17-19 arası taliplere evi gezdiriyorsunuz. 

Bu kararın uygulanması sırasında dikkat edilecek husus kiracının, taliplere evi kötülemesinin önüne geçmektir.

Emsal Karar

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/3892 – K. 2005/9620 – T. 6.6.2005

SATILMAK İSTENEN DAİREYİ KİRACININ MÜŞTERİLERE GÖSTERMEMESİ ( Kiracı Kiralananı Satın Almak ya da Kendisi Çıktıktan Sonra Kiralamak İsteyenlerin Görmesine ve Gezmesine İzin Vermekle Yükümlü Olduğu )

KİRALANIN GÖRÜLÜP GEZİLMESİ ( Kiracı Kiralananı Satın Almak ya da Kendisi Çıktıktan Sonra Kiralamak İsteyenlerin Görmesine ve Gezmesine İzin Vermekle Yükümlü Olduğu )

ÖZET : Davacı, davalının kiracı olduğunu, kendisinin daireyi satmak istemesine rağmen davalının emlakçı vasıtasıyla gelen müşterilere daireyi göstermediğini belirterek dairenin davalı tarafından belli zamanlarda gösterilmesine karar verilmesini istemiştir. Kiracı, kiralananı satın almak ya da kendisi çıktıktan sonra kiralamak isteyenlerin görmesine ve gezmesine izin vermekle yükümlüdür. Ancak bu yapılırken kiracıya en uygun zaman seçilmeli, bu bağlamda kiracının çıkarları hakkaniyete uygun olarak gözönünde bulundurulmalıdır. Bu itibarla kiracıya yüklenecek bu yükümlülüğün tarafların yararları ve hakkaniyete uygun olarak saptanması zorunludur. 

ÖNEMLİ  Ev Sahibine Hakaret Eden Kiracı için Tahliye Kararı

DAVA : Taraflar arasındaki kiradaki taşınmazın müşteriye gösterilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü: 

KARAR : Davacı, davalının kiracı olduğunu, kendisinin daireyi satmak istemesine rağmen davalının emlakçı vasıtasıyla gelen müşterilere daireyi göstermediğini belirterek dairenin davalı tarafından belli zamanlarda gösterilmesine karar verilmesini istemiştir. 

Mahkemece, davalının taşınmazı 10 ay süreyle her ayın ilk cumartesi günü saat 13-14 arasında satın almak isteyenlere göstermesine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. 

Davalının, davacıya ait dairede kiracı olarak bulunduğu kuşkusuzdur. Kiracı, kiralananı satın almak ya da kendisi çıktıktan sonra kiralamak isteyenlerin görmesine ve gezmesine izin vermekle yükümlüdür. Ancak bu yapılırken kiracıya en uygun zaman seçilmeli, bu bağlamda kiracının çıkarları hakkaniyete uygun olarak gözönünde bulundurulmalıdır. Bu itibarla kiracıya yüklenecek bu yükümlülüğün tarafların yararları ve hakkaniyete uygun olarak saptanması zorunludur.

Mahkemece değinilen bu yön gözetilerek uzman bilirkişi marifetiyle mahallinde inceleme yapılarak, kiralananın niteliği, bulunduğu mevkii, dairenin satılabilme süresine etkili sosyal, ekonomik koşullar, diğer özel ve genel faktörler ile tarafların çıkarları değerlendirilerek hakkaniyete uygun denge kurulmak suretiyle satışın yapılabileceği muhtemel, makul ve münasip bir süre ile, ayrıca bu süre içinde de hangi gün ve saatlerde kiralananın gösterilmesine izin verilmesinin uygun olacağı tesbit edilerek hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir. 

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 06.06.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ