Emlak Gündemi Haberleri – Şehir Emlak

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği

Sahip olunan arsa, arazi üzerine inşa edilecek veya eskiyen binayı yenileme kararı verilmesi durumunda birlikte çalışılacak müteahhit ile çoğu zaman kat karşılığı anlaşma sağlanır. İnşaat sektöründe çokça yaşanan finansal problemler vs. nedeniyle inşaatın tamamlanamama riski her zaman yüksektir. Taşınmazın sahibi ile müteahhit arasında olası riskleri azaltmak için yapılan “Kat karşılığı inşaat sözleşmesi örneği“ni aşağı bulabilirsiniz.  Sözleşmede yer alan alanları kendinize göre düzenlemeniz gerekmektedir.

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Madde 1 – Taraflar;

Bir tarafta ….. İli, ……. İlçesi, …….. Mahallesi, ….. Sokağında imarın … ada, …. parselini teşkil eden taşınmazın malikleri ……… ……… , ….. …… ve …… …… ile diğer tarafta müteahhit ……… ……….. ve ….. …… arasında aşağıdaki şartlarda bir inşaat sözleşmesi yapılmıştır. Sözleşmede taraflar taşınmaz malikleri (Mal sahibi) ve müteahhitler (Müteahhit) olarak adlandırılacaktır.

Madde 2 – Konu;

Sözleşmenin konusu, imarın ……. ada, ……. parselinde mevcut 2 katlı betonarme binanın müteahhitce yıkılarak, yerine mal sahibinin talebi doğrultusunda çizilecek projeye uygun yeni bir binanın yine  müteahhit tarafından yapılmasıdır.

Madde 3 – Taşınmaz Teslimi;

Taşınmaz alan müteahhitte boş teslim edilecektir.

Madde 4 – İnşaatın Niteliği;

Yapı sözleşme ve şartnameye göre yapılacaktır.

Madde 5 – Yapının Bölüşülmesi;

İnşa edilecek bina mal sahibi ve müteahhit arasında yarı yarıya paylaşılacaktır.

Madde 6 – Harfiyat ve Yıkma, İnşaatta ki Sorumluluk;

Binanın yapımı aşamasında çevreye verilecek zararın sorumlusu müteahhittir.

Madde 7 – Giderler;

İnşaat ile alakalı yapılacak tüm giderler müteahhitte aittir

Madde 8 – Vergiler;

….. yılı dahil olmak şartı ile emlak vergisi, ……….vergileri mal sahibi ve müteahhit arasında eşit olarak bölüşülecektir. Bunlardan arsa sahibine düşeni de önce müteahhit ilgili idareye verecek ve iş bittikten sonra mal sahibi borcunu müteahhide ödeyecek. Arsa sahiplerine ait bağımsız bölümlerin …… vergisi ile ………… vergisi kendisine aittir. Fakat, mevcut ahşap bina yıkıldıktan sonra taşınmazın cinsi arsaya çevrilince değeri …………-TL gösterileceğinden müteahhidin kendisine ait bağımsız bölümleri arsa olarak başkasına satışında bunların tamamının satış bedellerinin toplamı ………-TL ye ulaşacaktır.

ÖNEMLİ  Bankaların Kasım Ayı Konut Kredisi Faiz Tarifesi

Madde 9 – Müteahhide Ait Bağımsız Bölümlerin Satışı;

Cins tashihinin yapılmasından ve kat irtifakının kurulması sonrasında mal sahibi, müteahhit tarafından istenildikçe satışın her kademesi için mal sahibi, müteahhide vekâlet verecektir.

Madde 10 – Bedelin Değişmesi;

Önceden tahmin edilemeyen malzeme ve işçilik fiyatlarının artışından mal sahibi sorumlu tutularak bedel değişikliği yapılamaz, aynı bedelle müteahhit binayı inşa edecektir.

Madde 11 – Devir Yasağı;

Müteahhit işi taşerona yaptıramaz, bizzat kendi yapacaktır.

Madde 12 – Binanın Teslimi;

Müteahhit yer tesliminden itibaren en geç …. ay içerisinde yapı kullanma izin belgesini almaya hazır olacak şekilde binayı bitirmeye ve teslim etmeye mecburdur.

Madde 13 – Kusurlu ve Eksik İşler;

Binadaki eksik ve kusurlu işlerden müteahhit sorumludur. İşin tesliminden sonra çıkan eksik ve kusurlu işler, hemen ihbar edilmemiş dahi olsa, müteahhit eksikleri ücretsiz olarak tamamlayacak veya düzeltecektir.

Madde 14 – Geç Teslim;

Müteahhit belirlenen zamanda ve şekilde binayı bitirip teslim etmediği takdirde kira yoksunluğu olarak mal sahibine her ay için …………….-TL (………………Türk Lirası) tazminat vermek zorundadır. Bu gecikme …. ayı geçerse mal sahibi, sözleşmeyi feshederek zararını müteahhitten alma hakkına sahiptir

Madde 15- İnşaat Sırasında Kontrol;

Mimari proje ile betonarme, kalorifer, elektrik, havagazı ve su tesisat projelerinin birer ozalit kopyası mal sahibine verilecektir. Mal sahibinin kontrolünden sonra sözleşmeye aykırı olan noktaları müteahhit hemen uygun hale getirmeye, yanlışlıkları düzeltmeye mecburdur

Madde 16 – Diğer Bazı Şartlar;

Apartmanın adı ……………… olacaktır. Yönetim planı tarafların anlaşması ile yapılacak ve bu plan düzenlenmeden satış yapılmayacaktır.

Madde 17 – Özel Vekalet;

İnşaat sebebi ile mal sahibi, müteahhide özel vekalet verecektir. İmar Müdürlüğüne, Fen İşleri Müdürlüğüne, Elektrik ve Hava gazı İşletmesi Müdürlüğüne, cins tashihi ve kat irtifakının kurulması ile sınırlı olarak Tapu Sicil Müdürlüğüne yapılması gerekli müracaatlar müteahhitçe yapılacaktır.

ÖNEMLİ  Tasfiye edilen ‘evim’ şirketlerindeki 53 bin hak sahibinin akıbeti ekimde muhakkak olacak

Madde 18 – Sorumluluğun Müteselsil Olması;

Müteahhitlerin mal sahibine karşı mesuliyeti müteselsilendir.

Madde 19 – Tebligat Adresi;

Mal sahibinin adresi (.) ve müteahhidin adresi (.) dir.

Madde 20 – Uyuşmazlıkların Çözülmesinde Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri;

Anlaşmazlık durumunda………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Bu sözleşme …/…/…… tarihinde akdedilmiştir.

 

MAL SAHİPLERİ                                                   MÜTEAHHİTLER

 

 


Konuyla ilgili olarak aşağıdaki makalelerin de ilginizi çekebileceğini düşünmekteyiz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ