İşyeri tapusu için gerekli evraklar

0 115

Dükkân inşası veya alım, satım işlemi yaparken karşımıza çıkan problemlerden birisi de işyeri tapusu için gerekli evraklar listesi. Bizden talep edilen evrakların sayısı ve temin edilebilirliği sancılı bir süreçten geçiyor. Dükkân, ofis veya imalathane gibi ticari amaçla kullanılacak gayrimenkullerin tüm satış ve devir işlemlerinin tümü tapu dairelerinde gerçekleştirilmektedir. Gerçekleşen bu işlemlerde ise istenilen belgeleri aşağıda sizler için sıraladık;

Tüzel kişilerden talep edilen işyeri tapusu için gerekli evraklar ;

 • Türk Ticaret Kanunu hükümlerine bağlı şirketlerin Ticaret Sicil Memurluğu tarafından düzenlenmiş olan, taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkili kişinin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetkilendirme belgesi, bağlı olduğu sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden tasdik edilmiş olarak alınır. Bu alınan belgenin satış veya devir işleminin yapıldığı tarih ile aynı yıl içerisinde olması gerekmektedir.
 • Şirkete ait vergi levhasının aslı ve örneği
 • Son yönetim kurulu seçimine ait olan sicil gazetesi örneği
 • Şirket yetkilisine ait imza sirküleri
 • Bahsi geçen taşınmaza ait bağlı olduğu belediyeden alınma harca tabi rayiç değer belgesi
 • Bahsi geçen taşınmazın vergi borcu yoktur yazısı

Tüzel kişiye satış işleminde satıcı taraftan istenilen işyeri tapusu için gerekli evraklar ;

 • Tapunun aslı veya nüshası
 • Mülk sahibine ait 1 adet fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı ( Üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan )
 • 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Söz konusu gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeden temin edilecek vergi borcu yoktur yazısı

Satış işlemlerini mülk sahibi adına vekil gerçekleştirecek ise istenilen belgeler;

 • Noter tarafından düzenlenmiş vekâlet name
 • 2 Adet fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı ( Üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan )
 • 1 Adet Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Yukarıda belirtilen belgelerin tamamlanması halinde en yakın tapu ve kadastro müdürlüğüne başvuru yaparak satış işlemi için gereken randevuyu alabilirsiniz. Randevu saatiniz verildiğinde zamanı gelmeden, telefonunuza mesaj gelecek. Gelen mesajda belirtilen tutarı ilgili bankaya tapu harcı olarak yatırmanız halinde işlemlerinize devam edilecek ve tapu yeni sahibi adına düzenlenecektir.

Leave A Reply

Your email address will not be published.