Yabancıya Toprak Satış Yasası

20 Haziran 2017 tarihinde eklendi.

Geçtiğimiz yıllarda tapu kanununda yapılan değişiklikler sonrasında yabancılara geçmişte olan mülk satışının önündeki engellerin tamamı kaldırıldı. Ülkemizde sadece süreli işletme izni alabilen yabancı uyruklu vatandaşlar artık tapu alma hakkına da kavuşmuş oldular. Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanan yabancıya toprak satış yasası doğrultusunda ülkemiz vatandaşı olmayan gerçek kişiler ve kendi ülkelerindeki kanunlara göre kurulmuş olan tüzel kişiliğe sahip olan yabancı kuruluşlar da mülk sahibi olabilecek. Geçtiğimiz yıllarda kanunda herhangi bir değişiklik yapılmadan 29 ya da 49 yıllığına kiralanabilen maden alanları artık satın alınma yöntemi ile işletilebiliyor. Mevcut yasa tasarı onaylanmadan önce bir ilin sadece binde beşi kadar verilen yabancılara toprak satın alabilme hakkı günümüzde ilgili yasalardaki güncellemeler sonrasında ilin imarlı olan planının yüzde 10 kadar kısmına çıkarılmıştır.

Yabancılara Mülk Satışı ve Vatandaşlık Hakkı:

Yabancı uyruklu vatandaşların ve farklı ülkelerde kendi kanunları çerçevesinde kurulan tüzel kişiliğe sahip olan şirketlerin alacakları parsellerin 300 dönümü geçmemesi geçebilecekse dahi bunun Bakanlar Kurulu kararı ile gerçekleştirilmesi konusundaki kanun da düzenleme yapılarak yabancılar için sınırlandırmaların ortadan kaldırılması sağlanmıştır. Bütün bunların haricinde 2017 yılında kanunlarda yapılan düzenlemeler ile yabancı vatandaşlara mülk satışı konusunda vatandaşlık verilmesinin ve KDV muafiyeti sağlanmasının önünü açmıştır. Yabancıya toprak satışı yasası üzerinde yapılan düzenlemeler işlemlerin her zaman için daha hızlı gerçekleştirilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Yabancılara Mülk Satışında KDV Muafiyeti:

Yapılan araştırmalar yabancıların ülkemizde mülk edinmek amacıyla yapmış oldukları tapu satışlarından daha çok mülke sahip olduklarını bunu da satış sözleşmesi gibi tapu devir işlemlerine ihtiyaç duyulmadan yaptıklarını ortaya çıkarmaktadır. Yabancılara gerçekleştirilen mülk satışlarının satış sözleşmelerinden daha öteye geçerek resmi bir hal alabilmeleri için resmi işlemlerin daha da hızlandırılması hedeflenmektedir. 2017 yılında gerçekleştirilen yabancıya toprak satışı yasası değişiklikleri neticesinde ülkeye yerleşmediği halde mülk sahibi olmak isteyen yabancı vatandaşlar ile oturma veya çalışma izni alarak 6 aydan daha uzun bir süredir yurt dışında yaşamakta olan Türk vatandaşları satış bedelinin yurt dışından getirilmesi şartı ile ilk alacakları konutta ve iş yerlerinde KDV ödemiyorlar. Bu durum yabancı uyruklu bir vatandaş için ülkemizde mülk sahibi olmayı daha cazip bir hale getirmektedir.

Yabancılara Satışı Mümkün Olmayan Yerler:

Uzmanlar yabancılara satışı mümkün olmayan yerler olarak yasalarda belirlenen güvenlik bölgeleri ile askeri yasak bölgelerin sorgulamalarının süreç olarak zaman aldığını ve 2017 yılından itibaren yapılan güncellemeler neticesinde zaman kaybı yaratmamak için belirlenen 16 ilde sorgulamanın askeri makamlar aracılığıyla gerçekleştirilmediğini belirtmektedir. Bu da başlangıç için 16 ilde sürecin daha hızlı ilerlemesinin önünü açmıştır.

 

Konuyla benzer içerikli olarak aşağıdaki yazılarımız da ilginizi çekebilir:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git