Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Vaadi Örneği

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Vaadi Örneği

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi örneğine geçmeden önde, bu sözleşme nedir, ne işe yarar kısaca anlatalım; Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi noterce düzenlenip tanzim edilen satıcı ve alıcı arasında imzalanan, kesin satış niteliği taşımayan, yalnızca satıcının alıcıya satış vaadini gösteren bir sözleşmedir. Satış vaadi, ilerideki yapılacak satış sözleşmesinin taahhüdü niteliğinde bir ön sözleşme sayılıyor. Noterler tarafından hazırlanmayarak, dışarıda hazırlanıp imzaları noterde tasdik edilmiş olsa dahi satış vaadi sözleşmeleri geçerli sayılmıyor.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği


 

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İş bu sözleşme, bir taraftan ………………………….adres………………………. adresinde yerleşik …………….SATICI İSMİ/UNVANI…………………. (bundan sonra kısaca “Satıcı” olarak geçecektir) ile diğer taraftan  ………………….adres ………….adresinde yerleşmiş olan (…………..ALICI İSMİ/UNVANI…………….)

(bundan sonra kısaca “Alıcı” olarak geçecektir) arasında aşağıda yazılan şartlar altında imzalanmıştır.

 1.  SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu Sözleşme’nin konusu Satıcının sahibi olduğu ve adına tescil edilmiş, tapunun (……………) ili, (………………………) ilçesi, ……………………………….. köyü sınırı içinde olan pafta (………), ada (………), parsel (………)’da kayıtlı (…………) m2 yüz ölçümlü “mesken” niteliğindeki taşınmazın (“Gayrimenkul”) Alıcı’ya satılmasının Satıcı tarafından taahhüdü ile Alıcı’nın bu taahhüdü kabul etmesinden ibarettir.

 1. GAYRİMENKUL SATIŞ BİLGİLERİ VE ÖDEME PLANI
 • Gayrimenkul’ ün toplam satış tutarı (…………satış tutarı……………)TL’dir. Taraflar satış tutarının Satıcı’ ya aşağıdaki belirtilen şekilde ödenmesini kararlaştırmışlardır.
 • Toplam satış bedelinin %(……)’sine denk gelmekte olan (………………………)TL Sözleşmenin imza tarihinde, toplam satış bedelinin %(……)’sine denk gelmekte olan (………………………)TL, işbu Sözleşmenin imzalandığı ayı izleyen aydan itibaren (………) ayda (……………)TL’lik eşit taksitler halinde, toplam satış bedelinin kalan %(……)’si nakit olarak ödenerek tapunun devredilmesi anında taksitler aylık olarak her ayın en geç 7nci günü Satıcının banka hesabına yatırılacaktır.
 • Alıcı, taksitleri ödeyemez ise, her taksit için ayrı ayrı taksit bedelinin % (………) gecikme tazminatı ödemeyi peşinen kabul eder. Alıcı, satış tutarının taahhüt edildiği şekilde ödenmemesi sebebiyle, Satıcının sözleşmeyi feshetmesi durumunda, satış tutarının %(……) bölümünü karşılayan ilk ödemenin kendisine iadesinden vazgeçtiğini peşinen taahhüt eder.
 1. TAPUNUN DEVRİ
 • Sözleşmeye konu olan taşınmazın satış satış tutarının yukarıda belirtilen şekilde Alıcı tarafınca Satıcı’ ya ödenmiş olması şartıyla; taşınmazın mülkiyetinin resmi olarak Alıcı’ya tapu devri, Tapu Sicil Müdürlüğünce en geç ……………………………….. tarihine kadar gerçekleştirilecektir.
 • Satıcı Sözleşmede geçen Taşınmazı Alıcı’ya her türlü yasal kısıtlamadan ari ve boş teslim edecektir.
 1. SÖZLEŞME DEVRİ

Taraflar, Sözleşme ‘den kaynaklanan borç ve haklarını aralarında mutabık kalmadıkları sürece kimseye devredemezler.

 1. SÖZLEŞME FESHİ

Satıcı, alıcı sözleşmeye uygun şekilde ödemesini yerine getirmez ise sözleşmeyi feshedebilecektir.

 1. HARÇ VE MASRAFLAR

Sözleşme’nin tapuya şerhine ilişkin harçlar ……………………………….. Tarafınca ödenecektir. Sözleşme tahtında ve taşınmazların tapuda devri anında doğacak tüm vergiler, harçlar ve masraflar ……………………………….. Tarafınca ödenecektir.

 1. SÖZLEŞME’NİN TAPUYA ŞERH EDİLMESİ

İşbu Sözleşme tapu kütüğüne taraflarca birlikte veya taraflardan birince şerh edilebilir.

 1. TEBLİGAT ADRESLERİ

Arafların tebligat adresleri yukarıda belirtilmiştir. Adres değişikliği diğer tarafa yazılı bildirilmedikçe geçersiz sayılacaktır.

 1. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Sözleşme ’den doğacak ihtilafların çözümünde (………………………) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

ALICI                                                                                                                       SATICI

 


Konuyla benzer içerikli olarak aşağıdaki yazılarımız da ilginizi çekebilir:

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ